Giới thiệu

Mục đích

Cung cấp đến người dùng thông tin các hoạt động đã, đang và sắp diễn ra dành cho SV khoa VL-VLKT.

Hỗ trợ cán bộ Hội khoa VL-VLKT quản lý Hội viên, thống kê, xét chỉ tiêu đạt danh hiệu SV5T.

Là nơi giao lưu thảo luận các vấn đề, thắc mắc các vấn đề, thắc mắc cho SV.


Liên hệ

FanPage: https://www.facebook.com/doanhoikhoavatly/

Email: chung.chihoivlkt@gmail.com